Jogállami keretek őrzése

Magyarországon a szocialista párt összeomlásával, a liberális pártok parlamenten kívülre rekedésével és a Fidesz-KDNP hallatlan megerősödésével párhuzamosan a liberalizmus és a liberális, jogvédő jelszavak a lakosság széles tömegeinek szemében elveszítették hitelességüket, hatásukat. A magyar társadalom túlnyomó többségére egyfajta érzületi antiliberalizmus jellemző, ami nemcsak a szélsőséges csoportokat, de a választók mérsékeltebbjeit is jellemzi. Ennek fényében különösen fontos, hogy legyen olyan monitoring-rendszer, amelyik az uralkodó társadalmi érzületek és tendenciák ellenére képes higgadtan elemezni és figyelni az inkumbens hatalom – adott esetben illiberális – törekvéseit.

A Magyar Progresszív Intézet abból a szempontból vizsgálja a kormány stratégiáját és teljesítményét, hogy egyes intézkedései miképp viszonyulnak a jogállamiság és a demokrácia általános követelményeihez.

Comments are closed.