Demokrácia Műhely

A Magyar Progresszív Intézet a saját maga által kidolgozott módszertannal és tananyaggal, a Társaság a Szabadságjogokért aktív szervezési és koordinációs segítségével 2011 februárjában indította el Demokrácia Műhelyét. A Műhely célja, hogy középiskolásokat és fiatal felnőtteket olyan alapvető elméleti és gyakorlati ismeretekkel lásson el, amely nyomán felelősebb és ezért szabadabb állampolgárokká válhatnak.

Régebbi demokráciák, de volt államszocialista országok tapasztalatai is azt igazolják, hogy az oktatásnak egy ideológiailag semleges demokratikus államban is elsőrendű szerepe van az állampolgári kompetenciák fejlesztésében. Egyéves programunk célja, hogy a résztvevőket megismertesse a demokrácia működési elveivel, országuk politikai berendezkedésével.

Az előadások módszertanukat tekintve nem a „poroszos”, egyirányú tudásátadást helyezik középpontba, mivel kevésbé járulhatna hozzá egy demokratikus állampolgári kultúra kialakításához, mint egy ideológiai kiskáté értelmetlen bemagoltatásához. A foglalkozások alapvető célja, hogy egyenrangú dialógus, illetve szituációs játékok útján, közös munkával szülessenek olyan felismerések és belátások, amelyek nem csupán tananyagként, de tartós meggyőződésként, akár a mindennapi emberi viszonyokat is befolyásoló attitűdként rögzülhetnek a hallgatókban. Az órának alapszinten meg kellene ismertetnie a diákokkal saját országuk politikai berendezkedését; a cél az, hogy tisztában legyenek a legalapvetőbb intézmények és szereplők struktúrájával, feladataival és hatáskörével, egymáshoz való viszonyával, rekrutációs elveivel stb.

Comments are closed.